top of page

Detské tábory

V čase letných prázdnin organizujeme letné detské tábory, súčasťou ktorých je výučba jazdenia, starostlivosť o zvieratá, hry a aktivity, výlety do okolitého prostredia. Pre deti je zabezpečené plnohodnotné ubytovanie, stravovanie a hygiena. Každý turnus trvá 5 dní, cena za turnus je 230,- € (1 dieťa).

bottom of page