top of page

Detské tábory

V čase letných prázdnin organizujeme letné detské tábory, súčasťou ktorých je vozenie na koni, starostlivosť o zvieratá, hry a športové aktivity, výlety na bicykloch do okolitého prostredia, vodné atrakcie, spoločné opekanie, večerné kino a mnoho ďalších aktivít. Pre deti je zabezpečené plnohodnotné ubytovanie, stravovanie a hygiena. Každý turnus trvá 5 dní, cena za turnus je 260,- € (1 dieťa).

Informácie o tábore

Letný tábor
bottom of page